Om læremiddelet

Dette læremiddelet er utviklet med finansiering fra Utdanningsdirektoratet, og dekker de valgfrie programfagene Arkitektur og samfunn og Design og bærekraft. Læremiddelet er utviklet i henhold til læreplanene fra 2017.

Læremiddelet er modulbasert, med film som det sentrale elementet i hver modul. Det betyr at kjerneelementene, det tverrfaglige og kompetansemålene i læreplanen først og fremst dekkes av innholdet i filmene. I motsetning til mange digitale læremidler der filmer er supplement til annen fremstilling, er det altså en motsatt tankegang som ligger til grunn for dette læremiddelet. Modulene kan brukes i fritt valgt rekkefølge, samlet som en helhet, eller enkeltvis som del av et annet studieopplegg.

Modulene inneholder følgende elementer:

–  Film

–  Lærerveiledning med forslag til aktiviteter (i lærermodus)

–  Oppgaver

–  Supplerende eller utdypende fagtekst

–  Ord og begreper

–  Lenker til eksternt innhold

Man kan benytte hele modulen, eller deler, som for eksempel bare å bruke filmen i undervisningen.

Læremiddelet er delt inn etter de to fagene, men noen modulene som inneholder serien der vi følger et elevprosjekt er felles. I disse modulene er det ikke lagt inn oppgaver, ordliste eller supplerende fagtekst.

 

Læremiddelet er utviklet i tett samarbeid med en faggruppe, bestående av:

–  Tina Tvedt, førstelektor, Oslo Met (medforfatter)

–  Brit Iren Hetland Haavik, lektor, Vågen videregående skole

–  Lizann Mikkelsen Tapper, lekto, Vågen videregående skole

–  Kirsti Ween, fagkoordinator, Edvard Munch videregående skole

–  Line Bergersen, faglærer, Edvard Munch videregående skole

–  Silje Mourier Haugen, faglærer, Edvard Munch videregående skole

 

I tillegg har vi under arbeidet mottatt uvurderlige bidrag fra

 

–  Bent Eek, Øvre Eiker kommune

–  Bernt-Egil Tafjord, Øvre Eiker kommune

–  Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Snøhetta AS

–  Carsten Løddesøl, Snøhetta AS

–  Siri Holmboe Høiby, DOGA

–  Silje Gjertrud Hoftun, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

–  Petter Arlehed, Inventas AS

–  Bai Daniel Øgaard Kanu, Inventas AS

–  Tord Are Meistelplass, Independence Gear AS

–  Klaus Clausen Espedal, Independence Gear AS

– Geir Bendik Hagen, Senioringeniør NVE

– Åse Winther, Arealplaningeniør NVE

Har du spørsmål om læremiddelet kan du kontakte Filmkonsulentene på post @ filmkonsulentene.no