Lærerplan

Her finnes utkast til de nye læreplanene (fagfornyelsen 2020):

Design og bærekraft

Arkitektur og samfunn