Elevprosjekt ep. 2

|  168 visninger  | 

I denne serien møter vi elevene Clara og Joana ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Clara og Joana skal arbeide sammen på et prosjekt som går ut på å lage et flytende, kontemplativt rom i Oslo havn. Men hva er egentlig et kontemplativt rom? Og hvordan får man noe til å flyte? I andre episode besøker Clara og Joana Mortensrud kirke og får møte arkitekten bak denne spesielle kirken.

Mer

Aktuelle kompetansemål

  • vurdere moglegheiter for fysiske endringar innafor eit gitt område og utarbeide forslag til forbetringar
  • visualisere arealbruk og infrastruktur gjennom teikning og digitale presentasjonar
  • beskrive særpreget til ein stad og byggje modellar tilpassa natur og fysiske omgivnader
  • visualisere storleikstilhøve og romdanning ved hjelp av menneskekroppen
  • utvikle konstruksjonar i ulike materiale
  • analysere og vurdere behov for ny utforming av rom ut frå funksjonskrav
  • bruke digitale verktøy, teikning og modellar ved studium av rom og kunne diskutere kvalitet og utføring

Svare

Undersøke

Skape

Lærerveiledning

Serien følger et elevprosjekt i faget Arkitektur og samfunn. Serien kan brukes både som inspirasjon for elevene og som kilde for metode og prosesslære. Serien omfatter alle delr av en slik prosess – fra behov (oppgaven), via idémyldring og research, til konseptutvikling og presentasjon.

Ord og begreper

Supplerende tekst